Støping

Betong lages ved å blande sement og vann med sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet, prosessen kalles hydratisering og resultatet blir betong. Betong er et allsidig materiale og er det nest mest brukte materialet i verden i vår tid – bare overgått av vann.

Støping av betong gulv ved å pumpe støpen gjennom slager for å få riktig mengde på rett plass

Betong kan støpes i faste former eller den kan støpes med glidende forskaling som ved støping av broer og tårn.

Et moderne samfunn er avhengig av betong som byggemateriale til bygging av f.eks. bygninger, industrianlegg, broer, tunneler, kaier, flyplasser, dammer og oljeplattformer.

Støyping er ein produksjonsmetode som går ut på å lage gjenstandar ved å helle flytande materiale inn i tilforma holrom eller flater.